Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6

Denna publikation är offentlig till 6.2.2025 23:59

Stadsfullmäktige har 31.1.2024, 23 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Hertonäs, tomterna 43057/7 och 8 (det nya kvarteret 43301 bildas), ritning nr 12795, Borgbyggarvägen 6. Dnr HEL 2021-004520.

Karta över detaljplaneändringen, ritning nr 12795(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplaneändringen, ritning nr 12795(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 7.2.2024