Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Granöstigen 4a

Denna publikation är offentlig till 7.2.2028 0:00

Stadsmiljönämnden har 30.1.2024 § 57 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Munksnäs, Granö, kvarteret 30078 tomten 6, ritning nr 12848, Granöstigen 4a. Dnr HEL 2022-011650.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12848(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12848(Länk leder till extern tjänst) 

Helsingfors 7.2.2024