Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Näshöjdens västra del

Denna publikation är offentlig till 27.2.2025 23:59

Stadsfullmäktige har 14.2.2024, 36 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Munksnäs, Munkshöjden, Näshöjden, tomten 30101/4 samt park- och vägområden (de nya kvarteren 30227 och 30229 bildas), ritning nr 12841, Näshöjdens västra del. Dnr HEL 2022-014568.

Karta över detaljplaneändringen, ritning nr 12841(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplaneändringen, ritning nr 12841(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 28.2.2024