Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Sörnässtranden

Denna publikation är offentlig till 27.2.2025 23:59

Stadsfullmäktige har 14.2.2024, 35 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sörnäs, Hanaholmen, del av kvarteren 10402–10404 och 10755 samt park-, vatten- och gatuområden, Sörnäs, Vilhelmsberg, Hanaholmen, kvarteret 10574 samt park-, vatten- och gatuområden och småbåtshamn, (de nya kvarteren 10400–10404 och 10755 bildas), ritning nr 12835, Sörnässtranden. Dnr HEL 2018-009468.

Karta över detaljplaneändringen, ritning nr 12835(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplaneändringen, ritning nr 12835(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 28.2.2024