Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Björnsö

Denna publikation är offentlig till 23.5.2024 0:00

Stadsmiljönämnden har 16.5.2023, § 268 beslutat utfärda förlänga byggförbudet för ett antal fastigheter i  Björnsö (ritning nr 12854/daterad 16.5.2023, dnr HEL 2023-003505) fram till 8.6.2025 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen för att ändra en detaljplan. Stadsmiljönämnden beslutade förordna att byggförbudet träder i kraft innan beslutet har vunnit laga kraft.

Byggförbudskarta, ritning nr 12854(Länk leder till extern tjänst) (daterad 16.5.2023)

Byggförbudet trädde i kraft 23.5.2023

Helsingfors 23.5.2023