Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Grundläggande renovering av Övre Malms torg framlagt 27.2.–19.3.2024

Denna publikation är offentlig till 27.2.2025 0:15

Invånarmöte 29.2.2024

Helsingfors stad har inlett planering av grundläggande renovering av Övre Malms torg. Syftet är att torget blir trivsammare, grönare och tryggare utgående från invånarnas önskemål. Torget får blomsterplanteringar, bänkar, loppisförsäljningsbord och en lekplats. Otillåten bilkörning minskas och servicekörning styrs med hjälp av konstruktioner. Belysningen blir mer stämningsfull. För torgförsäljningen reserveras ett eget område. För restauranger och kaféer anvisas områden för terrasser. 

Planutkastet av Övre Malms torg (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Välkommen att kommentera planutkastet torsdag den 29 februari 2024 kl. 17.30–18.30 i Malms kulturhus entréhall på pop up-torget som ordnas i samband med borgmästarens invånarkväll. Planerarna är på plats för att diskutera om utkastet. Samtidigt kan du ta del av många andra projekt i Malm och delta i borgmästarens invånarkväll kl. 18.30–20.00.

Utkastet är också framlagt 27.2–19.3.2024 på stadens webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Vi önskar respons senast 19.3.2024 kontaktuppgifterna finns nedan på sidan. 

Gatuplanen blir färdig i slutet av sommaren. Staden utarbetar genomförandeplaner mellan hösten 2024 och sommaren 2025. Staden strävar efter att inleda byggandet hösten 2025 eller 2026.

Kommentarer och mer information:

Sari Knuuti, projektledare, landskapsarkitekt, sari.knuuti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 09 310 23 213

Helsingfors stad, stadsmiljösektorn, planering av parker och grönområden