Informationsmöte för allmänheten om utkastet till vägplan för anslutningen vid Åboleden (riksväg 1) och Hoplaxvägen 30.5.2024

Denna publikation är offentlig till 27.5.2025 0:15

På anslutningsområdet vid Åboleden och Hoplaxvägen är det meningen att komprimera områdets markanvändning och anpassa Åboledens anslutningsarrangemang till planeringslösningarna för Västra Helsingfors spårvägar. Målet är att skapa ett gatuliknande vägavsnitt som passar in i stadsmiljön från östra ändan av Åboleden. För att utveckla området behöver man en vägplan för östra ändan av Åboleden. Ett webbmöte för allmänheten om utkastet till vägplan ordnas torsdagen den 30 maj 2024 kl. 17.00–18.30. Anslutningslänken till mötet finns på sidan hel.fi/asukastilaisuudet.

På mötet presenteras utkasten och man kan framföra sin åsikt om dem. Planutkasten är framlagda till påseende 27.5–14.6.2024 på sidan https://vayla.fi/vt1-professorintie-huopalahdentie(Länk leder till extern tjänst). Planutkasten är också framlagda för påseende på stadens webbplats paatokset. https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner  och i stadens karttjänst https://kartta.hel.fi/(Länk leder till extern tjänst).

Mer information

Maria Ruuska, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09-3103 7559, maria.ruuska@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)