Leikkipuisto Kimmon puistosuunnitelmaluonnos esillä 15.11.–3.12.

Denna publikation är offentlig till 15.11.2024 0:15

Inbjudan till invånartillfälle

Helsingfors stad utarbetar en plan för renovering av lekparken Kimmo. Utkastet till parkplan presenteras för invånare tisdagen 21.11.2023 kl.18:0019:00 i lekparken Intias inom-husutrymmen, adress Indiagatan 44. Under tillfället kommer det finnas tid för kommentarer och respons. Barn är välkomna. Man kan även delta i tillfället på distans; programmet, länk för deltagande och andra anvisningar hittas på nätet på adressen www.hel.fi/planer under Gatu- och parkplaner.

Länk för deltagande(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Asukastilaisuuden_esitys_Kimmonpuisto_(Lp).pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Havainnekuva_Kimmonpuisto_(Lp).jpg(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Puistosuunnitelmaluonnos_vaihtoehto1_Kimmonpuisto_(Lp).pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Puistosuunnitelmaluonnos_leikkaukset_VE1_Kimmonpuisto_(Lp).pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Puistosuunnitelmaluonnos_vaihtoehto2_Kimmonpuisto_(Lp).pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Puistosuunnitelmaluonnos_VE2_leikkaukset_Kimmonpuisto_(Lp).pdf(Länk leder till extern tjänst)

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0358330/Suunnitelmaselostuluonnos_Kimmonpuisto_(Lp).pdf(Länk leder till extern tjänst)

Man kan bekanta sig med utkastet till parkplan under tiden 15.11–3.12.2023 vid Lekpark Intia (Indiagatan 44) må – fre mellan klockan 9:30–17:00 samt på stadens webbplats på adressen www.hel.fi/planer under Gatu- och parkplaner. Vi önskar få eventuell respons på utkastet till planen senast söndagen 3.12.2023; kontaktuppgifter finns nedan.

Parkplanen gäller renovering av lekparkens utomhusområde och den baserar sig på den gällande detaljplanen. Lekparken Kimmo är en av Helsingfors äldsta lekparker som fortfarande är i bruk (från år 1952). Lekparken förnyas enligt nutidens behov och krav med inspiration från 1950-talets formsrpåk, växtarter och material. Lekutrustningen görs mera mångsidig och funktioner läggs till så att lekparken passar användare i olika åldrar.

Parkplanen ämnas att färdigställas i början av 2024 och byggandet inleds tidigast 2025.

Välkomna!

Kontaktpersoner:

Sari Knuuti

Helsingfors stad,

Markanvändning och stadsstruktur


tfn 050 5700 921

sari.knuuti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Tiina Perälä

Landskapsarkitektbyrå Näkymä Oy

tfn 09 622 71727


tiina.perala@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)