Markanvändningsdirektörens beslut om undantag Sockenbacka

Denna publikation är offentlig till 27.5.2024 16:00

24.4.2024 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen och avgörandet:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 41, HEL 2024-001059. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 23.4.2024

Besvärstiden utgår 24.5.2024

Kungörelsetid 24.4.2024-27.5.2024

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur