Meddelande om beslut, Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 3662/2024

Denna publikation är offentlig till 15.7.2024 16:15

I enlighet med 142 § i kommunallagen (410/2015) meddelas att Helsingfors förvaltningsdomstol har gett följande beslut, som hålls framlagt på Helsingfors stads registratorskontor:

Beslut

Helsingfors förvaltningsdomstol 3662/2024, 12.6.2024, 1318/03.04.04.04.10/2023

Ärende

Kommunalbesvär över uppsägning av tjänsteförhållande

Beslut som överklagas

Kommunalbesvär, Helsingfors stads nämnden för fostran och utbildning 17.1.2023 § 19

Parter

Privatperson, Helsingfors stad

Publicerats i det allmänna datanätet

13.6.2024–15.7.2024