Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6

Denna publikation är offentlig till 25.7.2024 0:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 25.7.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6 på Lybecksplanen 6, 00930 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 31.8.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.7.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster