Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10

Denna publikation är offentlig till 8.1.2025 3:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 5.1.2024 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10 på Knektvägen 10, 00400 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 16.2.2024 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska). 

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 8.1.2024. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster