Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19

Denna publikation är offentlig till 17.2.2025 13:30

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 14.2.2024 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19 på Kiskovägen 17 och Kiskovägen 19, 00280 Helsingfors. Beslutet med  besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 25.3.2024 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).    

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 15.2.2024. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster