Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3

Denna publikation är offentlig till 8.12.2024 1:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 8.12.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3 på Vågvägen 3, 00440 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 15.1.2024 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 8.12.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster