Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab VMY 1801

Denna publikation är offentlig till 14.12.2024 5:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 14.12.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Björkdungevägen 37-45, Skogsbäcksgränd 11-13, Skogsbäcksgränd 13, Skogsbäcksvägen 25, Skogsbäcksvägen 26-30, Snårvägen 2-6, 00630 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 22.1.2024 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 14.12.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster