Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy / Svanströmsgränden 1a

Denna publikation är offentlig till 11.6.2025 0:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 11.6.2024 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy på Svanströmsgränden 1a, 00870 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 18.7.2024 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 11.6.2024. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster