Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Steniuksentie 23

Denna publikation är offentlig till 5.6.2024 14:15

Asunto Oy Steniuksentie 23  på Steniusvägen 23, 00320 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-004536 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 4.7.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 4.7.2023.  

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 5.6.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster