Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5

Denna publikation är offentlig till 7.11.2024 0:00

Asunto Oy Koroistentie 5 på Koroisvägen 5, 00280 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-012534 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 5.12.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 5.12.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 7.11.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster