Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize

Denna publikation är offentlig till 15.11.2024 2:00

Asunto Oy Helsingin Tubize på Glidlagergränden 3, 00520 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-012337 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 12.12.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 12.12.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 15.11.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster