Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4

Denna publikation är offentlig till 21.11.2024 2:00

Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4 på Rosengårdsvägen 2-4, 00300 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-012769 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 18.12.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 18.12.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 21.11.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster