Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Helsingin Sinikaisla

Denna publikation är offentlig till 20.6.2025 0:00

Asunto-oy Helsingin Sinikaisla på Sandgatan 2, 00180 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2024-009142 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 30.7.2024. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 30.7.2024. 
Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.6.2024. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.
Helsingfors stads miljötjänster