Meddelande om kungörelse, ansökan om tillstånd i enlighet med miljöskyddslagen, Vanda stad