Meddelande om kungörelse om inledande av planering

Denna publikation är offentlig till 19.7.2024 0:15

Stamväg 51 trafikanordningar gällande hamntunneln mellan Lemisholmsvägen - Porkkalagatan, Vägplan, Helsingfors

Efter att ha kommit överens om saken med NTM-centralen i Nyland, publicerar Helsingfors en kungörelse som gäller inledande av planering av och terrängarbeten för den vägplanen som nämns i rubriken. Helsingfors delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar med allmän spridning på området. (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 62 a § i förvaltningslagen)

Kungörelsen publiceras 19.7.2023 på adressen https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/na4x/aloituskuulutus(Länk leder till extern tjänst)

Kungörelsen finns tili påseende 19.7.2023 - 18.8.2023.

Mer information om planen

Jukka Tarkkala (Helsingfors),
tel. 0931037302, jukka.tarkkala(at)hel.fi

Sami Mankonen (NTM-centralen i Nyland),
tel. 0295021309, sami.mankonen(at)ely-keskus.fi

Sakari Mantonen (Helsingin Satama Oy),
tel. 0405905463, sakari.montonen(at)portofhelsinki.