Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/23517/2022