Offentlig delgivning om godkännande av parkplan

Helsingfors stads stadsmiljönämnd har godkänt parkplanen för den västra delen av Ruukinlahdenpuisto,

31. Drumsö, den 12.9.2023 § 465 (HEL 2019-000510).

Beslutet med besvärsanvisning hålls tillgängligt i Helsingfors stads allmänna datanät på myndighetens webbplats samt vid Helsingfors stads stadsmiljösektorns kundtjänst, adress Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors, fram till den 27.10.2023.

 

Kungörelsens publiceringsdag 20.9.2023

 

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30/personernas antal är okänt.

Helsingfors stads stadsmiljösektor