Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Grönbensgränden

Denna publikation är offentlig till 29.7.2024 16:00

Helsingfors stads chef för trafik- och gatuplaneringen har godkänt beslutet den 20.6.2024 § 82 HEL 2024-005460

Beslutet med besvärsanvisning hålls tillgängligt i Helsingfors stads allmänna datanät på myndighetens webbplats samt vid Helsingfors stads stadsmiljösektorns kundtjänst, adress Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors, fram till den 29.7.2024.

Kungörelsens publiceringsdag 20.6.2024

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30/personernas antal är okänt.

Helsingfors stads stadsmiljösektor