Presidentvalet förrättas söndag 28.1.2024

Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna i det första valet, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Det eventuella andra valet förrättas söndag 11.2.2024.

Helsingfors stad har för valen indelats i 167 röstningsområden, vilkas vallokaler hålls öppna valdagen klockan 9–20. Vallokalen är antecknat på det meddelandekort som sänts till den röstberättigade. Varje röstberättigad får endast rösta i vallokalen i sitt eget röstningsområde.

Om en röstberättigad är oviss om sin vallokal, går det att höra sig för om saken på Helsingfors stads centralvalnämnds kansli, tfn 09 310 13 344.Den som röstar är skyldig att för valnämnden styrka sin identitet.

 

PRESIDENTVALET förrättas söndag 28.1.2024 Om (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

https://www.hel.fi/val(Länk leder till extern tjänst)