Utkast till parkplan för utegymmet på Fågelsångsvägen framlagt för påseende 13.–26.9.2023

Denna publikation är offentlig till 13.9.2024 23:45

Helsingfors stad utarbetar en parkplan för utegymmet på Fågelsångsvägen i stadsdelen Berghäll.

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0341436/Luonnos_piirustus_22-08-2023_VIO_6347_1_Linnunlauluntien_ulkokuntosali.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0341436/Luonnos_selostus_22-08-2023_VIO_6347_1_Linnunlauluntien_ulkokuntosali.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0341436/Havainnekuva_22-08-2023_Linnunlauluntien_ulkokuntosali.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0341436/Kuntoiluv%C3%A4lineet_22-08-2023_Linnunlauluntien_ulkokuntosali.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0341436/Tiedote_Linnunlauluntien_ulkokuntosali.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0341436/Utkast_Linnunlauluntien_ulkokuntosali.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till parkplan finns för påseende 13.–26.9.2023 på Helsingfors stads webbplats, på https://www.hel.fi/planer (under Gatu- och parkplaner).

Kunderna betjänas främst via nätet och per telefon på numret

09 310 22111. Kontrollera aktuella öppettider på
https://www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/stadens-organisation/sektorer/stadsmiljosektorn/stadsmiljosektorns-kundtjanst-och-respons.

Parkplanen gäller parkområdet för utegymmet på Fågelsångsvägen som anvisats för nybyggnad och den bygger på gällande detaljplaner. I parken byggs ett nytt utegym och en motionsplats för seniorer. Den nuvarande lilla motionsplatsen rivs. I övrigt förblir parkområdet oförändrat.  

Målet är att parkplanen blir färdig under 2023 och att byggandet inleds i slutet av 2023.

Vänligen skicka in eventuell respons på det framlagda utkastet till parkplan senast 26.9.2023.

Beslutsfattandet kring planen kan följas under markanvändningschefs beslutshandlingar på Helsingfors stads webbplats: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/maankayttojohtaja-maankaytto-ja-kaupunkirakenne-palvelukokonaisuus/paatokset.

Mer information och respons:

Jere Saarikko, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39857, jere.saarikko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Matti Liski, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, tfn 09 622 71727, matti.liski@nakyma.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)