Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 15. - 22.9.2023

§ 20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 15. - 22.9.2023

Biträdande borgmästaren

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 21.09.2023 § 79 Sopimus yhteisrahoitteisesta tutkimuksesta FUNA-konsortion kanssa

Perusopetusjohtaja

 • 15.09.2023 § 117 Lahjoituksen vastaanottaminen

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 • 19.09.2023 § 122 Avustuksen hakeminen, Työsuojelurahaston avustus työnantajalähtöisen opettamisen mallista tukea uudenlaiseen työteon malliin ja verkostoyhteistyöhön
 • 19.09.2023 § 126 Ansökan om bidrag för School to belong av Brändö Skolförening, Brändö gymnasium
 • 19.09.2023 § 127 Ansökan om resebidrag av Brändö Skolförening, Brändö gymnasium
 • 22.09.2023 § 134 Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sijoitetun apulaisrehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-03-174-23

Talous- ja suunnittelujohtaja

 • 21.09.2023 § 49 Beanet Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2023–2024 syyslukukaudelle
 • 21.09.2023 § 50 Barnavårdsföreningen i Finland rf:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2023–2024 syyslukukaudelle
 • 21.09.2023 § 51 Sportti Iltapäiväkerhot Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2023–2024 syyslukukaudelle

Hallintojohtaja

 • 19.09.2023 § 31 Päätös Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimien Helsingin työväenopiston (Stoa), ruotsinkielisen työväenopiston (Arbis) sekä Ryhmäperhepäiväkoti Ahomansikan siivouspalvelujen hankinnasta
 • 22.09.2023 § 32 § Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sen suomenkielisen jaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paula Kemppi, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 25780

paula.kemppi@hel.fi