Beslut: Biträdande borgmästaren

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Biträdande borgmästare

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.

Välj år