Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 22.8. - 15.9.2023

§ 19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten seuraaminen ajalta 22.8. - 15.9.2023

Biträdande borgmästaren

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten päätöksiä oteta kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 11.09.2023 § 76 Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa-koulutuksen optiokausi
 • 11.09.2023 § 77 Toimialajohtajan päätös kansainvälisyys lukiokoulutuksessa 2023 erityisavustuksen jakamisesta palveluihin
 • 11.09.2023 § 78 Toimialajohtajan päätös opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toisen erityisavustuksen jakamisesta ja ensimmäisen erityisavustuksen käytön jatkumisesta 31.5.2024 asti

Varhaiskasvatusjohtaja

 • 22.08.2023 § 91 Päiväkoti Vanhaisen ja päiväkoti Kannelmäen osoitteenmuutos
 • 22.08.2023 § 92 Päiväkodin nimeäminen, päiväkoti Soittaja
 • 06.09.2023 § 97 ULKOKUNTALAISTEN LASTEN PERHEPÄIVÄHOIDOSTA LAPSEN KOTIKUNNALTA PERITTÄVÄ KORVAUS
 • 06.09.2023 § 98 ULKOKUNTALAISTEN LASTEN PÄIVÄKOTIHOIDOSTA LAPSEN KOTIKUNNALTA PERITTÄVÄ KORVAUS
 • 12.09.2023 § 101 Lahjoituksen vastaanottaminen

Perusopetusjohtaja

 • 11.09.2023 § 115 Avustuksen myöntäminen, erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi 7–9 luokille, syksy 2023
 • 13.09.2023 § 116 Ansökan om kulturpaket från Svenska kulturfonden, daghemmet Fredriksberg

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 • 12.09.2023 § 69 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja henkilöstölle järjestettävän koulutuksen pienhankinta

Tilapalvelujohtaja

 • 15.09.2023 § 4 Avain ja kulkutunnisteiden inventointi ja haltijatietojen päivityksen määräaikainen pienhankinta kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuusyksikölle

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Paula Kemppi, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 25780

paula.kemppi@hel.fi

Beslutsfattare

Johanna Laisaari
apulaispormestari