Ryhmäaloite, Kesk, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

Ärende 2. / 167 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

27.9.2022, 48 §
Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2022

Hallintojohtaja

15.9.2022, 14 §
Erityisavustuksen hakeminen Taiteen edistämiskeskukselta kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun AURAtaidetta ikä kaikille IKO3-hankkeelle

27.9.2022, 15 §
Erityisavustuksen hakeminen museovirastolta kulttuuripalvelukokonaisuuden HAM Helsingin taidemuseon Lilibeth Cuenca Rasmussenin -näyttelyhankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

20.9.2022, 24 §
Tutkimuslupa, E-kirjojen lainaus, mitkä tekijät vaikuttavat lainamääriin

20.9.2022, 25 §
Salassa pidettävä

21.9.2022, 26 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

14.9.2022, 48 §
Taidemuseon taidehankinta Forum Boxista

16.9.2022, 49 §
Taidemuseon taidehankinta Minna Canthin talo ry:ltä ja Kuopion taidemuseolta

26.9.2022, 50 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Taivallahden peruskoulu, teostilaus ja kokoelmiin liittäminen

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

19.9.2022, 45 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan nro 21 vuokraaminen Taidesalonko Piirto Oy:lle

30.9.2022, 46 §
Kurkimäen liikuntapuistossa sijaitsevasta huoltorakennuksesta tilojen vuokraus FC Kontu ry:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

13.9.2022, 21 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

13.9.2022, 49 §
Maa-alueen vuokraaminen Metsälänkentältä Telia Towers Finland Oy:lle matkapuhelintukiaseman sijoittamista varten

15.9.2022, 50 §
Maa-alueen vuokraaminen Vuosaaresta Helsingin Saaristolaivuriyhdistys ry:lle huolto- ja talvitelakointialueeksi

19.9.2022, 51 §
Maa-alueiden vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Nyländska Jaktklubben rf:lle

21.9.2022, 52 §
Aluspaikan vuokraaminen TMSJ Group Oy:lle Pohjoisrannasta

23.9.2022, 53 §
Sipoon Kaunissaaren mökki nro 14 vuokraus Pienperheyhdistys ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

13.9.2022, 21 §
Kahden yhdistyksen vuoden 2021 toiminta-avustuksen takaisinperintä

13.9.2022, 22 §
Keskustanuorten Helsingin piiri ry:n projektiavustuksen 2022 käyttämättä jääneen osuuden takaisinperintä

Pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö

12.9.2022, 2 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla pohjoisen nuorisotyöalueen työntekijöille hankintojen tekemisessä

14.9.2022, 3 §
Selvitys nuorisotyötä tekevien järjestöjen digitalisaatiosta

Nuorisojaosto

15.9.2022, § 19
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

15.9.2022, § 20
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston joulukuun 2022 kokouksen ajankohdan muutos

15.9.2022, § 21
Nuorisotoiminnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2020 pistokokeena

15.9.2022, § 22
Dodo ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

27.9.2022, § 25
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

27.9.2022, § 26
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako

27.9.2022, § 27
Projektiavustukset vuodelle 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 6. jako

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Mer information fås av

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi