Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 18/2022 04.10.2022

Mötestid: 04.10.2022 - 16:15
Mötesplats: Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros)

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Innehåll

07.10.2022