Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 6. / 6 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 12.12.2023 - 15.1.2024:
- 10.1.2024 § 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 12.12.2023 - 15.1.2024:
- 8.1.2024 § 1 Tarkastusjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä
- 20.12.2023 § 8 Tarkastusviraston siivouspalveluiden hankinta
- 19.12.2023 § 7 Esitystekniikan laitteiden pienhankinta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Puheenjohtajan päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/puheenjohtaja-tarkastusvirasto.

Tarkastusjohtajan päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/tarkastusjohtaja-tarkastusvirasto.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä