Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginorkesterin intendentin sijaisen määrääminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-007752
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginorkesterin intendentin sijaisen määrääminen

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti määrätä kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupun- ginorkesterin intendentin sijaiset seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

1. hallintopäällikkö
2. orkesteripäällikkö
3. viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kaupunginorkesterin intendentin toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

1. hallintopäällikkö

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön (Taj 14.11.2018, § 57) luvun 5 mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 18.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja