Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuustoaloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä,

HEL 2018-009594
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 77 §

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om minskning av utsläpp från flygresor

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Petra Malin väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att följa hur ändringarna i anvisningarna och praxis för flygresor inverkar på antalet arbetsresor med flyg och att utredningen om verkningarna lämnas till stadsstyrelsen för kännedom i samband med rapporteringen om åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors. (Petra Malin)
 
 
 
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut hur det i samband med ändringen av stadens reseanvisning är möjligt att i samband med nödvändiga arbetsresor tillåta att resan förlängs för egna personliga ändamål på så sätt att man kan minska utsläppen såväl från flygtrafiken som från den övriga trafiken. (Mari Holopainen)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Silvia Modig föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att följa hur ändringarna i anvisningarna och praxis för flygresor inverkar på antalet arbetsresor med flyg och att utredningen om verkningarna lämnas till stadsstyrelsen för kännedom i samband med rapporteringen om åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors.

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Jussi Chydenius föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut hur det i samband med ändringen av stadens reseanvisning är möjligt att i samband med nödvändiga arbetsresor tillåta att resan förlängs för egna personliga ändamål på så sätt att man kan minska utsläppen såväl från flygtrafiken som från den övriga trafiken.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att följa hur ändringarna i anvisningarna och praxis för flygresor inverkar på antalet arbetsresor med flyg och att utredningen om verkningarna lämnas till stadsstyrelsen för kännedom i samband med rapporteringen om åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 6
Perttu Hillman, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg

Blanka: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Matti Niiranen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Frånvarande: 4
Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Heimo Laaksonen, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut hur det i samband med ändringen av stadens reseanvisning är möjligt att i samband med nödvändiga arbetsresor tillåta att resan förlängs för egna personliga ändamål på så sätt att man kan minska utsläppen såväl från flygtrafiken som från den övriga trafiken.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 43
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 3
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Otto Meri

Blanka: 35
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Silvia Modig, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Maarit Vierunen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Heimo Laaksonen, Wille Rydman, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att följa hur ändringarna i anvisningarna och praxis för flygresor inverkar på antalet arbetsresor med flyg och att utredningen om verkningarna lämnas till stadsstyrelsen för kännedom i samband med rapporteringen om åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ej fullmäktigegrupp
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia Ej fullmäktigegrupp
Moisio, Elina Ej fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo Ej fullmäktigegrupp
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka Ej fullmäktigegrupp
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hillman, Perttu Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Donner, Jörn Ej fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Terho, Sampo Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 16 1 6 2
Vihreä valtuustoryhmä 14 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 3 11 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 4 0

Äänestys 2

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut hur det i samband med ändringen av stadens reseanvisning är möjligt att i samband med nödvändiga arbetsresor tillåta att resan förlängs för egna personliga ändamål på så sätt att man kan minska utsläppen såväl från flygtrafiken som från den övriga trafiken.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abdulla, Zahra Ej fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija Ej fullmäktigegrupp
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa Ej fullmäktigegrupp
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ej fullmäktigegrupp
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Moisio, Elina Ej fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo Ej fullmäktigegrupp
Nordström, Laura Ej fullmäktigegrupp
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka Ej fullmäktigegrupp
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli Ej fullmäktigegrupp
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Donner, Jörn Ej fullmäktigegrupp
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hillman, Perttu Ej fullmäktigegrupp
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Modig, Silvia Ej fullmäktigegrupp
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Terho, Sampo Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Vihreä valtuustoryhmä 15 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 13 0 10 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 0 3 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 2 0 3 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 1 14 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 3 1
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Petra Malin och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors förbinder sig att aktivt arbeta för minskade utsläpp från flygresor. Helsingfors bör reda ut metoder för att minska helsingforsarnas flygresor genom att bedriva en trafikpolitik som stöder former av resande med mindre utsläpp samt genom att uppmuntra helsingforsare till närturism och företagen till att minska arbetsresor med flyg. Staden bör även reda ut hur mycket arbetsresor som görs med flyg och vilka utsläpp dessa orsakar samt det eventuella behovet av att minska stadens arbetsresor med flyg. Vi föreslår även att staden reder ut möjligheten att betala kompensation för koldioxidutsläpp för stadens egna flygresor.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Flygresor och dessas infrastruktur ingår i sig inte i stadens verksamhet eller befogenheter. I enlighet med stadsstrategin ska utsläppen från trafiken minskas i hela trafiksystemet i Helsingfors, både genom att öka gång- och cykeltrafikens popularitet och genom att höja andelen elbilar, elbussar och kollektiv spårtrafik. I Helsingfors skapas förutsättningar för en kraftig ökning av antalet elbilar genom att göra det möjligt att bygga ut en offentlig laddningsinfrastruktur för elbilar enligt marknadsvillkor. Sålunda deltar Helsingfors aktivt genom sina åtgärder i att bekämpa klimatförändringen.

Tjänsteresorna för Helsingfors stads personal behovsprövas alltid från fall till fall. Enligt stadens reseanvisningar ska en tjänsteresa göras på så kort tid och med så små totalkostnader som möjligt med hänsyn till att resan och ärendena ska kunna utföras ändamålsenligt.

Helsingfors stads anskaffningscentral har konkurrensutsatt resebyråtjänster för flygresor. Resebyråtjänsterna levereras av American Express Global Business Travel (GBT). Fördelen med centraliseringen är att staden har en gemensam verksamhetsmodell för att boka flygbiljetter. Dessutom har GBT klara råd för flygresenärer i eventuella kris- och undantagssituationer. Resetjänsterna beställs huvudsakligen från denna resebyrå.

Researrangören GBT berättar att deras affärsverksamhet är ansvarsfull i ekonomiska och sociala frågor och i miljöfrågor. Bolaget har tillsammans med sina kunder utvecklat olika rapporteringsmodeller som kan tillämpas i miljö- och ansvarsrapporteringen. Flygen följs upp med distansuppgifterna på flygbiljetterna och med uppgifter om flygplanens utsläpp från luftfartsorganisationen Corinair. En europeisk standard, där antalet starter och landningar tas i beaktande, tillämpas då man räknar utsläpp av växthusgaser.

Enligt GBT:s rapport gjorde Helsingfors stads anställda inalles 6 470 flyresor i en riktning under 2018. Resornas sammanlagda längd var 10 637 707 kilometer och koldioxidutsläppen från dessa flyg uppgick till 1 028 119 kilo. Sammanlagt bokfördes 3 027 flygbiljetter.

Stadens gällande anvisningar för tjänsteresor uppmuntrar till att resa i tjänsten med offentliga transportmedel. Tjänsteresorna ersätts alltid enligt det billigaste färdsättet. Anvisningarna för stadens anställdas tjänsteresor uppdateras under 2019 och vid uppdateringen fäster man vikt också vid koldioxidneutralt resande och gör det i tillämpliga delar möjligt att använda ett alternativ med mindre utsläpp än flyg. Även resebyråtjänsterna ska konkurrensutsättas 2019 och i konkurrensutsättningen kommer man att fästa vikt vid ansvarsfulla flygresor och eventuell betalning av kompensation för flygutsläpp.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden mer än nu bör satsa på att använda fjärruppkoppling och försöka ersätta en del av tjänsteresorna med distansmöten. Stadsstyrelsen konstaterar att inrikes tjänste- och arbetsresor primärt ska göras på ett annat sätt än med flyg, såvitt det inte med hänsyn till tidseffektivitet och totalkostnader finns vägande skäl för att flyga. Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att Helsingfors stad har förbundit sig att ta ansvar för att bromsa klimatförändringen i och med åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Stäng

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 118

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen virke "Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota myös hiilineutraaliin matkustamiseen." muutetaan muotoon:

"Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota hiilineutraaliin matkustamiseen ja soveltuvin osin mahdollistamaan myös lentämistä vähäpäästöisemmän vaihtoehdon käyttäminen."

Perustelujen viimeisen kappaleen alkuun lisäys:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee panostaa nykyistä enemmän etäyhteyksien käyttöön ja pyrkiä korvaamaan osa virkamatkoista etäyhteyden kautta tapahtuvilla tapaamisilla."

Perustelujen viimeisen kappaleen virke "Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli se on ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta perusteltua." muutetaan muotoon:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli lentämiseen ei ole painavaa syytä ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

04.02.2019 Pöydälle

28.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.03.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Sari Kuutamo, arbetsmarknadsexpert, telefon: 09 310 64928

sari.kuutamo@hel.fi