Mittauksen skannauskoulutus, yksikönjohtajan hankintapäätös

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011293
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Mittauksen skannauskoulutus, yksikönjohtajan hankintapäätös

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti tilata suorahankintana 3D-laser skannauksen skannusajoa ja operaattoria sekä trajektro-/pistepilviskennan käsittelevää koulutusta Nordic Geo Center Oy:ltä. Nordic Geo Center Oy:n antaman tarjouksen 30.8.2018 mukaisesti jatkokoulutuksen kokonaishinta 178 500,00 euroa (alv 0 %).

Pöytäkirjanote kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia
päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

3D-laser skannauksen skannusajon ja operaattorin, sekä trajektro-/pistepilviskennan käsittelevää jatkokoulutus antaa valmiudet laserkeilauksen data-aineiston käsittelyyn Staran mittausyksiköissä tilaajan vaatimusten mukaiseksi aineistoksi. Koulutus on teknisesti erittäin vaativaa.

Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska teknisistä syistä johtuen hankinnan voi toteuttaa vain yksi toimittaja (Hankintalaki 27§).

Staran mittausyksiköissä on käytössä Riegelin laitteet. Nordic Geo Center Oy on laitteiden ja ohjelmistojen yksinoikeutettuna maahantuojana ainoa, joka voi koulusta järjestää.

Koulutus kestää 9 viikkoa/per ryhmä ja koulutuksen osallistuu kahdeksan henkilöä Staran mittausyksiköistä.

Detta beslut publicerades 31.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Birgitta Viljanen, tuotantoassistentti, puhelin: 09 310 29393

birgitta.viljanen@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Tarjous, mittaus, skannauskoulutus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.