Hankinta, pienet päällystystyöt 2019, läntisten kaupungin osien, alueen 1, Stara

HEL 2018-013155
Ärendet har nyare handläggningar
§ 28

Läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019, lisätyöpäätös nro 1

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019 seuraavasti.

Työn nimi
Hinta
Kivituhka 0-6 mm materiaaleineen levitettynä ja tiivistettynä
38 €/ tn (alvero 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön pienet jyräasfalttityöt v. 2019 1.5.2019-30.11.2019.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua yksikköä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Detta beslut publicerades 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous nro 1, pienet jyrät 2019, AC-päällysteet Oy

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.