Palkkion maksaminen Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä

HEL 2019-009619
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Palkkion maksaminen Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut -yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä 800 euroa/kk palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2019.

Palkkio maksetaan sisäisellä tilauksella 1836200009, talousarviokohta 14001.

Päätöksen perustelut

Jan Björkmanin tehtävät ilmenevät liitteenä olevasta (liite 1) vastuunjakotaulukosta.

Detta beslut publicerades 16.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Terttu Eid, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

terttu.eid@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja