Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2020-001493
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Chef för den fria bildningen

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman määrärahat ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020–31.12.2020. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on suomenkielisen vapaan sivistystyön päällikkö. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 2 200 000 € ja toimintamenot ovat 12 790 000 €.

Detta beslut publicerades 27.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Suvi Havula, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.havula@hel.fi

Beslutsfattare

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö