Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Informaatio, metron kapasiteettihankkeen yleissuunnitelma

HEL 2021-000045
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 4 §

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) keväällä 2018 tekemien ja kesällä 2020 päivittämien liikenne-ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee metron matkustajamäärä ylittämään sen kapasiteetin seuraavan vuosikymmenen aikana. Liikenneliikelaitos (HKL), HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi.

Yhteistyön pohjalta laaditussa joulukuussa valmistuneessa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmassa kootaan yhteen tärkeimmät toimenpiteet kapasiteetin kehittämiseksi niin, että kasvavia matkustajamääriä voidaan palvella. Suunnitteluhetkellä koronaviruspandemia on asettanut haasteita arvioida tulevaa kapasiteettitarvetta aiheuttaen epävarmuutta kasvun vauhdista, mahdollisista muutoksista kysynnässä etätyön lisäännyttyä (ainakin toistaiseksi) ja muista mahdollisista muutoksista matkustuskäytännöissä. On epäselvää, mitkä näistä muutoksista ovat väliaikaisia ja mitkä näistä saattavat vakiintua tulevaisuuden käytännöiksi. Niin valmistuneessa yleissuunnitelmassa kuin myös jatkovalmisteluvaiheissa pyritään huomioimaan matkustajamääriin liittyvät epävarmuustekijät.

Yleissuunnitelma tunnistaa ja kuvaa metron kapasiteetin ja luotettavuuden nostamiseksi useita menetelmiä, joita voidaan toteuttaa erillisinä projekteina. Näistä merkittävin on metron liikenteenohjausjärjestelmän kehittäminen asteittain, niin että vuoroväliä voidaan lyhentää vastaamaan matkustajamäärien kasvua. Yleissuunnitelmassa on alustava toteutuspolku vuosille 2021–2035.

Kullekin erilliselle projektille tullaan laatimaan oma hankesuunnitelma, joka täsmentää sen kustannusarvion ja aikataulun. Liikenteenohjausjärjestelmän uusinnan hankesuunnitelma pyritään laatimaan vuoden 2021 aikana, ja siinä otetaan huomioon HSL:n kevään 2021 aikana laatimat uudet matkustajaennusteet.

Asian aiempi käsittely

HKL:n johtokunta merkitsi 10.10.2019, 159 §, tiedoksi saamansa selvityksen koskien metron kapasiteetin lisäämisestä.

Stäng

Detta beslut publicerades 22.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Mer information fås av

Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 09 310 27628

heikki.viika@hel.fi