Kaupunginkirjastojen yhteiset käyttösäännöt, Helmet-kirjastot Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa

HEL 2021-000854
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2021 alkaen

Chef för bibliotekstjänsterna

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vahvistaa Helsingin kaupunginkirjaston osalta liitteenä olevat Helmet-kirjastojen (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen) yhteiset käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteen, jotka tulevat voimaan 1.2.2021 alkaen.

Käyttösäännöissä ja maksuliitteessä mainittu noutamattoman varauksen maksu (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.12.2020, § 198) otetaan käyttöön vasta kirjastoihin kohdistuvien koronarajoitusten lieventyessä, kuitenkin viimeistään 1.6.2021. Ajankohta ilmoitetaan erikseen.

Samalla kirjastopalvelujen johtaja päätti kumota 21.2.2018, § 3 hyväksytyt käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteen.

Päätöksen perustelut

Helmet-johtoryhmä (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) on hyväksynyt käyttösääntömuutokset. Kukin kaupunki tekee osaltaan käyttösääntöpäätöksen.

Toimivalta asiassa perustuu Helsingin kaupungin hallintosäännön 5. luvun 8 §:ään, jonka mukaan kirjastopalvelujen kokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja.

Detta beslut publicerades 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Susanna Aakko, sovelluspäällikkö, puhelin: 09 310 71312

susanna.aakko@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja