Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kaupunginkirjastojen yhteiset käyttösäännöt, Helmet-kirjastot Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa

HEL 2021-000854
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2021 alkaen

Chef för bibliotekstjänsterna

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vahvistaa Helsingin kaupunginkirjaston osalta liitteenä olevat Helmet-kirjastojen (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen) yhteiset käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteen, jotka tulevat voimaan 1.2.2021 alkaen.

Käyttösäännöissä ja maksuliitteessä mainittu noutamattoman varauksen maksu (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.12.2020, § 198) otetaan käyttöön vasta kirjastoihin kohdistuvien koronarajoitusten lieventyessä, kuitenkin viimeistään 1.6.2021. Ajankohta ilmoitetaan erikseen.

Samalla kirjastopalvelujen johtaja päätti kumota 21.2.2018, § 3 hyväksytyt käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteen.

Päätöksen perustelut

Helmet-johtoryhmä (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) on hyväksynyt käyttösääntömuutokset. Kukin kaupunki tekee osaltaan käyttösääntöpäätöksen.

Toimivalta asiassa perustuu Helsingin kaupungin hallintosäännön 5. luvun 8 §:ään, jonka mukaan kirjastopalvelujen kokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja.

Detta beslut publicerades 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Susanna Aakko, sovelluspäällikkö, puhelin: 09 310 71312

susanna.aakko@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja