Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, optio, pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen varhaiskasvatuksen asiakaskysely, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-014292
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselynsuunnittelun, toteutuksen, tulosten analysoinnin ja raportoinnin hankinta optiokaudelle 25.3.2022 – 24.3.2023

Upphandlingschefen

Päätös

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikkö päätti, että pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja raportointi hankitaan optiokaudelle 25.3.2022 – 24.3.2023 Innolink Oy:ltä.

Hankinta optiokaudelle toteutetaan alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2020-000165) vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä 24.3.2022.

Käyttöönotettavan yhden (1) vuoden optiokauden ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 17 440 euroa. Palvelun kustannukset jaetaan neljään osaan tilaajakuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) kesken siten että 40% palvelun hinnasta jaetaan tasan tilaajakuntien kesken ja jäljelle jäävä summa palvelukuvauksessa ilmoitettujen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lapsimäärien mukaan.

Hankinnan kohteena olevan palvelun arvonlisäverottomat kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

Helsinki 7103,57 eur
Espoo 4664,96 eur
Vantaa 3847,76
Kauniainen 1823,71

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelun, toteutuksen, tulosten analysoinnin ja raportoinnin hankintaa koskevan optiokauden käyttöönotto perustuu aiempaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan hankintapäällikön pienhankintapäätökseen 5 § 27.02.2020 ”Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja raportointi, hankinta” (diaarinumero HEL 2020-000165).

Varsinainen sopimuskausi oli kaksi (2) vuotta ja hankintaan sisältyi sisällöltään samanlaisen palvelun osto-optio alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla sen mukaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuskauden päättyessä.

Optiokautta koskevat sopimukset sopijapuolten välillä eivät synny vielä tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen allekirjoitettavilla optiosopimuksilla.

Detta beslut publicerades 25.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö