Oikaisuvaatimus, palkan takaisinperintä, kokemuslisät, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004731
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 26. / 135 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Nämnden för fostran och utbildning

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng