Hankesuunnitelma, perusparannus ja laajennus, Kontulan ala-aste ja päiväkoti

HEL 2022-005947
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 123 §

Godkännande av projektplanen för om- och utbyggnad av lågstadiet och daghemmet i Gårdsbacka (Kontulan ala-aste och daghemmet Kontula, Grindstigen 4)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad och utbyggnad av den gemensamma byggnaden för Kontulan ala-aste och daghemmet Kontula, daterad 5.1.2023, enligt vilken projektet omfattar cirka 8 731 m² bruttoyta och byggnadskostnaderna uppgår till högst 38 054 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för september 2022.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att hitta bästa möjliga förutsättningar för en trygg skolväg till de planerade tillfälliga lokalerna. Dessutom uppmanar stadsfullmäktige staden att satsa på kommunikationen med hemmen. (Mahad Ahmed)

Behandling

Ledamoten Mahad Ahmed understödd av ledamoten Ville Jalovaara föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att hitta bästa möjliga förutsättningar för en trygg skolväg till de planerade tillfälliga lokalerna. Dessutom uppmanar stadsfullmäktige staden att satsa på kommunikationen med hemmen.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

4 omröstningen

Ledamoten Mahad Ahmeds förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mahad Ahmeds förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 79
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Dennis Pasterstein, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 1
Otto Meri

Frånvarande: 5
Nita Austero, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mahad Ahmeds förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att hitta bästa möjliga förutsättningar för en trygg skolväg till de planerade tillfälliga lokalerna. Dessutom uppmanar stadsfullmäktige staden att satsa på kommunikationen med hemmen.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhumaa, Anna Keskustan valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pasterstein, Dennis Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 20 0 1 1
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 10 0 0 3
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 9 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Stäng

Stadsfullmäktige godkänner projektplanen för ombyggnad och utbyggnad av den gemensamma byggnaden för Kontulan ala-aste och daghemmet Kontula, daterad 5.1.2023, enligt vilken projektet omfattar cirka 8 731 m² bruttoyta och byggnadskostnaderna uppgår till högst 38 054 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för september 2022.

Stäng

Projektplan

Projektplanen gäller om- och utbyggnaden av skolhuset för Kontulan ala-aste, som färdigställdes år 1970. Projektet inbegriper en modernisering av lågstadieelevernas fysiska skolmiljö, en förnyelse av de hustekniska systemen och en förbättring av energieffektiviteten, säkerheten, personalens arbetsmiljö och de byggnadsfysikaliska omständigheterna. I utbyggnadsdelens trygga och hälsosamma lokaler koncentreras sådan daghemsverksamhet som nu försiggår utspridd på olika håll.

Projektet för samman småbarnspedagogik, förskola och lågstadieundervisning på samma tomt, vilket förstärker en enhetlig lärostig i enlighet med stadsstrategin.

I planeringen tar man hänsyn till målsättningen att skolans utrymmen ska kunna utnyttjas av kommuninvånarna särskilt för kurser i konst- och färdighetsämnen. Gården planeras så att den tillsammans med den intilliggande Gårdsbacka idrottspark erbjuder såväl daghems- och skolbarnen som invånarna i området mångsidiga möjligheter till lek och motion. I projektet förbättras skolans tillgänglighet bl.a. genom en hissförbindelse till huvudbyggnadens andra våning. I planeringen av om- och utbyggnaden har den av arkitekterna Timo och Tuomo Suomalainen ritade skolbyggnadens stadsbildsmässiga och arkitektoniska betydelse tagits i beaktande.

En projektplan daterad 5.1.2023 har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. Under planeringen av projektet har företrädare för byggnadstillsynen, planläggningstjänsterna, stadsmuseet, miljötjänsterna och räddningsverket, tillgänglighetsombudsmannen samt personal inom arbetarskyddssamarbetet vid fostrans- och utbildningssektorn hörts som experter.

Projektplanen utgör bilaga 1.

Ombyggnad och utbyggnad av Kontulan ala-aste och daghemmet Kontula

Kontulan ala-aste ligger vid Grindstigen (som är en återvändsgränd) i den omedelbara närheten av Gårdsbacka idrottspark. Söder om Grindstigen finns ett egnahemshusområde och i väster privatskolan Helsingin yhteislyseo.

I den gällande detaljplanen nr 10617 är området ett kvartersområde för byggnader för offentlig närservice (YL). Staden äger byggplatsen, vars byggrätt innefattar 7 000 m² våningsyta.

På skolans tomt finns den egentliga skolbyggnaden och en före detta bostads- och klubblokalsbyggnad som gjorts om till undervisningslokaler. På tomten finns dessutom en provisorisk paviljongbyggnad.

Genom ombyggnaden moderniseras organisationen av rummen för ämnes- och allmänundervisningen samt utvecklas lokalernas fasta möblemang, utrustning och användning.

Den egentliga utbyggnadsdelen uppförs norr om huvudbyggnaden. I början av projektplaneringsskedet konstaterade man att utvidgningsbehovet i enlighet med fostrans- och utbildningssektorns lokalprogram överskrider den byggrätt som detaljplanen medger. I detaljplanen föreslås att utbyggnaden sker på det område som sträcker sig från huvudbyggnaden västerut och som utmynnar i en skogsdunge på en klippa i tomtens västra del. Från huvudbyggnaden norrut består tomten av en öppen gårdsplan och i väster löper Svartbäcken, Gårdsbackaområdets dagvattenled. Dagvattenleden befinner sig ca 1–1,5 m lägre än skolbyggnadens lägsta golvplan. Planeringsgruppen för projektet ansåg att en utbyggnad norrut blir billigast och mest ekonomisk och gör det möjligt att bevara skogsdungen. Efter överläggningar med stadsmiljösektorns byggnadstillsynstjänst och planläggningstjänst konstaterade man att det i projektet är befogat att gå in för så små avvikelser från detaljplanen som möjligt.

Gården mellan den gamla delens klassrumsflyglar byggs om till en inomhuslokal som innefattar bl.a. den nya, multifunktionella matsalen. I samma veva utvidgas också den nuvarande gymnastiksalen till den nuvarande matsalens område. I utbyggnadsdelen ingår också ett nytt modernt kök med servicegård. Dessutom kommer daghemmets aktivitetsområden och allmänna utrymmen, skolans och daghemmets gemensamma arbetslokaler och personalrum samt administrationen och elevvården att finnas i utbyggnadsdelen. Förskolan kommer att finnas i den gamla delens första våning i närheten av nybörjarundervisningens utrymmen.

Nya energieffektiva hustekniska system installeras. Nya ventilationsmaskinrum byggs på yttertaken. Byggnaderna införlivas med det nya jordvärmesystem som kommer att byggas på tomten samtidigt som de frigörs från fjärrvärmesystemet. Solpaneler installeras på yttertaken.

Gården omstruktureras och daghemmet får nya, omgärdade lekplatser. Dessutom förbättras lekplatsernas funktionalitet.

Parkeringsplatsernas antal på tomten förblir detsamma. Skolan i Gårdsbacka kan lätt nås med kollektiva färdmedel.

Behov

Renoveringsarbeten har gjorts tidigare, men någon omfattande renovering eller ombyggnad har inte genomförts. De tekniska systemen har nått slutet av sin livscykel. Byggnadstekniskt motsvarar byggnaderna sin ålder. Inneluftsproblem har inte rapporterats.

Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet finskspråkiga barn i daghemsåldern, förskoleåldern och i den lägre grundskoleåldern (klasserna 1–6) i Mellungsbacka distrikt att växa med cirka 260 barn fram till år 2036. Distriktets befolkningsökning koncentrerar sig till delområdena Gårdsbacka och Mellungsby.

Lokalerna i Kontulan ala-aste har på senare tid inte längre räckt till för områdets tilltagande servicebehov och motsvarar inte till alla delar fostrans- och utbildningssektorns funktionella mål. De nya lokalerna planeras för cirka 550 lågstadieelever. Skolan har för närvarande cirka 430 elever. Dessutom får småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen nya daghemsutrymmen för cirka 240 barn.

När ombyggnaden och utbyggnaden blivit klara blir det möjligt att avstå från den nuvarande paviljongen på adressen Grindstigen 4. Nybygget ersätter skolans nuvarande lokaler på adressen Grindstigen 4 och paviljongen som används av lågstadiet och förskolan (42 platser och 60 elever). Dessutom avstår staden från daghemmet Humikkalas (40 platser) och gruppen Viekkos (42 platser) lokaler. I de nya lokalerna går det att flexibelt ordna småbarnspedagogik och grundläggande undervisning enligt områdets föränderliga behov. Möjligheterna till flexibel användning har beaktats i dimensioneringen av lokalerna.

Fostrans- och utbildningsnämnden har 23.8.2022 (§ 168) godkänt behovsutredningen för en om- och utbyggnad av lågstadiet och daghemmet på adressen Grindvägen 4.

Projektets omfattning

Ombyggnaden innefattar huvudbyggnaden, klubblokalsbyggnaden och gårdsområdet. Byggnaderna som ska genomgå ombyggnad består av 4 489 m² bruttoyta, 3 814 m² lägenhetsyta och 3 015 m² effektiv yta. Utbyggnaden omfattar 4 243 m² bruttoyta, 3 420 m² lägenhetsyta och 2 181 m² effektiv yta.

Efter utbyggnaden är byggnadernas sammanlagda omfattning 8 731 m² bruttoyta, 7 227 m² lägenhetsyta och 5 196 m² effektiv yta.

Byggkostnader

Projektets byggkostnader uppgår till sammanlagt 38 054 000 euro exklusive mervärdesskatt, dvs. 4 445 euro/m² bruttoyta i kostnadsnivån för augusti 2022.

Projektets budget har stigit sedan behovsutredningen. Kostnaderna har stigit bland annat till en följd av att ett fördröjningssystem för dagvatten och schaktningsarbeten för installation av jordvärme har lagts till projektplanen, gårdsbygget expanderat och lokalerna gjorts mer modifierbara – allt detta för att svara på fostrans- och utbildningssektorns målsättningar. Dessutom har den allmänna prisnivån inom byggbranschen stigit och bidragit till att höja kostnaderna för projektet. I den fortsatta planeringen är målet att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt med beaktande av beställarens målsättningar.

Kostnader för att använda lokalerna

Efter genomförandet av projektet kommer användarens beräknade lokalkostnader, dvs. den preliminära interna hyran enligt anvisningarna för handläggning av lokalprojekt (stadsstyrelsen 14.12.2015), att vara cirka 252 039 euro/månad. Årshyran är cirka 3 025 000 euro. Månadshyran är cirka 34,87 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 30,14 euro/m² lägenhetsyta, underhållshyrans andel 4,06 euro/m² lägenhetsyta och allmänkostnadens andel 0,67 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 7 227 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler

De tillfälliga lokalerna kommer att finnas i en paviljong i Ärvingsparken på adressen Klenodgränden 4. De tillfälliga lokalerna uppförs som ett separat projekt så att de står till förfogande under tiden mellan juni 2024 och december 2026.

Projektfinansiering

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2023–2032, som ingår som bilaga i 2023 års budget, har det reserverats 33,2 miljoner euro för att planera och genomföra projektet, utgående från att projektets omfattning är 8 797 m² bruttoyta och att det genomförs under åren 2024–2026.

Projektet förutsätter 38,1 miljoner euro i finansiering, vilket kommer att beaktas när förslaget till ett nytt byggnadsprogram bereds.

Projektets genomförande och tidsplan

Stadsmiljösektorns servicehelhet byggnader och allmänna områden har ansvaret för att genomföra projektet. Stadsmiljösektorns lokaltjänst ansvarar för underhållet av byggnaderna.

Målet är att byggandet börjar i december 2024 och blir klart i december 2026.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 11.4.2023 (§ 77) tillstyrkt projektplanen i sitt utlåtande. Fostrans- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att projektplanen motsvarar fostrans- och utbildningssektorns funktionella mål.

Utlåtandet finns i sin helhet i beslutshistorien.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 02.05.2023 § 278

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kontulan ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen 5.1.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 8 731 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 38 054 000 euroa elokuun 2022 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.04.2023 § 77

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

a

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 05.01.2023 päivätystä Kontulan ala-asteen koulun hankesuunnitelmasta (liite 1).

b

päätti perustaa päiväkodin toteutettaviin tiloihin hankkeen valmistuttua

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.01.2023 § 12

Esitys
A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti Kaupunginhallitukselle Mellunkylässä osoitteessa Rintinpolku 4 sijaitsevan Kontulan ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen 5.1.2023 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 8 731 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta-arvio on arvonlisäverottomana 38 054 000 euroa elokuun 2022 kustannustasossa ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua ja muuta valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Katri Olli. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 33274

katri.olli@hel.fi

Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.05.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 26.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi