Maksuhyvitys, kirjastomaksut

HEL 2022-006657
Ärendet har nyare handläggningar
§ 17

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Chef för bibliotekstjänsterna

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng