Nimeämispyyntö, vapaaehtoissovittelija, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta, toimikausi 1.8.2022 – 31.7.2025, STM

HEL 2022-007530
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan vapaaehtoissovittelija Merja Svenskin varsinaiseksi jäseneksi ja Jaakko Ojanteen varajäseneksi rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2025.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 17.5.2022 kirjeellään Helsingin kaupunkia nimeämään varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen rikosasioiden neuvottelukuntaan elokuussa 2022 alkavalle kolmivuotiselle toimikaudelle. Lähtökohtaisesti pyydettiin ehdottamaan sekä naista että miestä.

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaan sovittelutoiminnan valtakunnallista ohjausta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta.

Detta beslut publicerades 06.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Bilagor

1. Nimeämispyyntö rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaan
2. Asettamispäätösluonnos, rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.