Henkilötietojen luovutus yhtiöitymistilanteessa DigiHelsinki Oy:lle

HEL 2022-014582
Ärendet har nyare handläggningar
§ 62

Henkilötietojen luovutus DigiHelsinki Oy:lle

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa liitteiden mukaiset henkilötiedot DigiHelsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.6.2022, 142 §, kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. DigiHelsinki perustettiin 15.7.2022 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.8.2022. Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2023. Liiketoimintasiirron myötä kaupunginkanslian digitaalisen perustan työntekijät siirtyvät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2023.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 5 luvun 25 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksen saajalle.

DigiHelsinki Oy on tietopyynnöllä 12.12.2022 (liite 1) pyytänyt kaupunkia luovuttamaan siirtyvän henkilöstön henkilötietoja. Työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Helsingin kaupunki luovuttaa DigiHelsinki Oy:lle siirtyvää henkilöstöä (liite 2) koskevat henkilötiedot (liite 3).

Detta beslut publicerades 27.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Tietopyyntö 12.12.2022
2. Nimilista yhtiöön siirtyvistä henkilöistä
3. Luovutettavat henkilötiedot

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.