Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen työnantaja- ja työhyvinvointipalvelun päällikölle

HEL 2023-002713
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen työnantaja- ja työhyvinvointipalvelun päällikölle 1.3.2023 alkaen

Personal- och utvecklingschef

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti että työnantajapolitiikan päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

johtava Hr-asiantuntija (vakanssinumero 041138)

johtava Hr-asiantuntija (vakanssinumero 049312)

HR-Partner (vakanssinumero 037242).

Samalla henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, työnantajapolitiikan päällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.3.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämispäällikön 2.3.2021 tekemän päätöksen 3 §.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tiina Edasi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43416

tiina.edasi@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Kuoppamäki
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja